Pokud jste si v poslední době hledali práci, nejspíš jste i vy narazili alespoň na jeden inzerát, ve kterém firmy lákají budoucí zaměstnance na mladý kolektiv. Je ale tým složený z kolegů podobného věku to, co lidé doopravdy chtějí? A jak je to s odměňováním? Považují Češi za důležitější smysluplnou práci nebo vysoký výdělek? Výsledky našeho globálního průzkumu Randstad Workmonitor přinesly velmi zajímavé závěry.

Spolupráce mezi generacemi je vzájemně prospěšná

Čeští zaměstnanci vůbec netrvají na tom, aby se v práci potkávali hlavně se svými vrstevníky. Právě naopak, téměř 85 % z nich podle Workmonitoru dává přednost práci v multigeneračním týmu. V případě zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním je to dokonce celých 90 %. Nejmenší zájem o práci s kolegy rozdílného věku projevili mladí od 18 do 24 let, ale i mezi nimi ji nadpoloviční většina dotazovaných (64 %) upřednostňuje. Pro tři čtvrtiny zaměstnanců je práce ve věkově rozmanitých týmech dokonce natolik inspirativní, že díky ní přichází s inovativními nápady a řešeními.


V kolektivu, kde je zastoupeno více generací, podle 83 % českých zaměstnanců nelze přehlédnout rozdíly ve stylu komunikace. To ale pro naprostou většinu Čechů nepředstavuje větší problém. Jako obtížnou hodnotí komunikaci mezi kolegy s rozdílným věkem jen necelá pětina respondentů, což je v porovnání s ostatními zeměmi, kde byl Randstad Workmonitor realizován, jeden z nejmenších podílů.   

Peníze, smartphone a notebook nebo smysluplná práce?

Preferujete dostávat vysokou výplatu nebo mít práci, která vám dává smysl? Pokud jste zvolili druhou možnost, odpověděli jste stejně, jako nadpoloviční většina Čechů (55 %). Ti se nám svěřili, že se více zaměřují na smysluplnou práci a nehmotné benefity než na vydělávání více peněz nebo na to dostat od zaměstnavatele smartphone či notebook. K tomuto názoru se o něco více přiklánějí ženy (57 %/52 %) a lidé s VŠ vzděláním (63 %). Ani vyhlídky na úžasnou kariéru a profesní růst nestojí u většiny Čechů v centru jejich pozornosti. Téměř 70 % zaměstnanců se v rámci průzkumu vyjádřilo, že mají větší zájem o svou každodenní práci než o jakékoliv budoucí úspěchy.

Sociální sítě v zaměstnání

Jak reagujete, když vám na Facebook přijde žádost o přátelství od vašeho kolegy? Máte radost nebo byste nejraději dělali „mrtvého brouka“? A co teprve, když se nejedná o spolupracovníka, ale rovnou o šéfa? 

Podle našich zjištění je na osobních sociálních sítích jako Facebook nebo Instagram ve spojení se svými kolegy 57 % pracujících a s přímým nadřízeným pak téměř třetina českých zaměstnanců. Míru propojení ovlivňuje pochopitelně také jejich věk. Nejčastěji se s kolegy virtuálně přátelí lidé ve věku 25 – 34 let, s rostoucím věkem, ale i úrovní dosaženého vzdělání, pak zájem o propojování v online světě klesá. 

Briefcase_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.svg
Briefcase_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.svg