Koronavirová pandemie připravila o práci mnoho lidí zejména v oborech, které nejvíce postihly vládní restrikce. O místo se ale nyní bojí i zaměstnanci pracující ve firmách, které své podnikání nemusely příliš omezit. Důvod k obavám jim paradoxně přinášejí ty stejné technologie, díky kterým se jejich zaměstnavatel dokázal během krize udržet na nohou a vyhnout propouštění.

1040.jpg
1040.jpg

Více jak pětina respondentů našeho průzkumu Randstad Workmonitor zažila v současném zaměstnání perné chvíle, protože pro ně bylo obtížné naučit se novým dovednostem a přizpůsobit se realitě práce v pandemii. 

Pokročilost technologií, které podnikům během kritického období umožnily provoz a práci na dálku, předběhla mílovými kroky schopnosti zaměstnanců s nimi pracovat. Tato propast se s pokračující automatizací a digitalizací bude jen prohlubovat. Firmy se už nyní dostávají do situace, kdy jejich technologická úroveň převyšuje úroveň technických znalostí jejich zaměstnanců i volných kandidátů na trhu. A to se může ukázat jako zásadní brzda v úspěšném rozvoji jejich podnikání.

Zaměstnancům chybí technické znalosti

Zaměstnanci si uvědomují, že jim pro plnohodnotné využívání nových technologií chybí potřebné kompetence, a rádi by tuto situaci napravili. Bojí se, že by kvůli nedostatku technických znalostí mohli příjít o své místo ve firmě. Za řešení považují v rostoucím počtu případů rekvalifikaci a získávání nových digitálních dovedností. Vidí v tom způsob, jak upevnit svou pozici v zaměstnání nebo zvýšit svou uplatnitelnost na trhu práce.

Větší objem školících programů by v práci ocenila více než třetina účastníků našeho průzkumu Workmonitor, 40 % pak nenechává nic náhodě a snaží se novým dovednostem požadovaným v dnešním digitálním věku naučit sami. Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace je přitom zásadní nejen pro zaměstnané, ale také pro lidi bez práce, kteří si získáním nových kompetencí mohou otevřít dveře k pozicím, na které by jinak nedosáhli.

Zaměstnavatelé s většími investicemi do vzdělávání nepočítají

Přestože většina pracovníků považuje rozšiřování dovedností za odpovědnost sdílenou zaměstnanci i zaměstnavateli, firmy vzdělávání a rekvalifikaci svých lidí v letošním roce vesměs neřadí mezi priority. Vybavením potřebným k přizpůsobení se digitalizaci přitom 79 % z nich disponuje už nyní. Pokud ale nevyčlení dostatek lidských i finančních kapacit na proškolení pracovníků, kteří by nové technologie měli používat, riskují, že jim investice vložené do digitalizace kýžený výsledek nepřinesou.

Rok 2021 se ponese ve znamení dalšího tlaku na flexibilitu a agilitu v podnikání, firmy se budou snažit minimalizovat rizika a budou dávat přednost vytváření specializovaných projektů a na ně dedikovaných týmů. K tomu ovšem patří také schopnost rychle sehnat ty správné lidi se správnými znalostmi. A to v situaci, kdy nebudou moci investovat do zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, může být velký problém.