V posledních šesti měsících změnilo práci 18 % Čechů

a zhruba pětina lidí si nové místo buď aktivně hledá, nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží. Nejčastěji měnili zaměstnavatele lidé pracující v sektoru hotelnictví a stravování, který je již tradičně oborem s nejvyšší mírou fluktuace.

Výsledky našeho průzkumu Randstad Workmonitor provedeného na přelomu ledna a února 2018 ukázaly, že se stávajícím zaměstnavatelem je spokojeno 65 % českých zaměstnanců,

z toho 16 % je spokojeno velmi. Nespokojenost vyjádřilo 8 % respondentů a velmi nespokojených je pouze 1 % zaměstnanců. V současné ekonomické  situaci není přechod k jinému zaměstnavateli nic nedosažitelného. Kdo není v zaměstnání šťastný, nemá příliš velký problém ho změnit. Nespokojenců, kteří by setrvávali v práci, kde jim to nevyhovuje, není mnoho a proto je celková míra spokojených zaměstnanců vyšší.

Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_153.jpg
Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_153.jpg

Kdo změnil zaměstnavatele a proč?

Během posledního půl roku vyměnilo zaměstnavatele přes 18 % lidí. O něco častější byla fluktuace u žen (19 %) než u mužů (18 %). Tradičně nejvyšší podíl těch, kteří měnili práci (44 %), připadl na nejmladší kategorii zaměstnanců ve věku 18 až 24 let a 22 % na věkovou kategorii

25 – 34 let. S rostoucím věkem pak touha měnit práci klesala. Jako nejčastější důvod pro změnu zaměstnavatele uvedli respondenti našeho průzkumu nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem (26 %), získání lepších podmínek (21 %) a osobní důvody (21 %). Co se týče oborů, tak k největší fluktuaci zaměstnanců a změnám zaměstnavatele došlo v sektoru služeb v oblasti hotelnictví a stravování.

Kdo hledá novou práci?

Aktuálně si novou práci hledá 5 % dotazovaných a dalších 15 % po nových pracovních nabídkách a příležitostech pokukuje. Nové zaměstnání v současné době hledají zejména lidé

z oboru hotelnictví a stravování (45 %), z oblasti obchodních a jiných služeb (39 %)

a z automobilového průmyslu a letectví (37 %).

Češi se výpovědi nebojí

Téměř 80 % Čechů je přesvědčeno, že pokud by si museli hledat jinou práci, najdou bez větších problémů srovnatelnou pozici u jiného zaměstnavatele a celých 86 % nepochybuje,

že by si u nového zaměstnavatele našli nějaké jiné uplatnění. S takovou mírou důvěry ve vlastní uplatnění jsme se na pracovním trhu od počátku dotazování v rámci pravidelných čtvrtletních průzkumů Workmonitor od roku 2014 ještě nesetkali.