V tuto chvíli si v České republice aktivně hledá novou práci, nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží pětina lidí. Stejné množství pracovníků zaměstnání během posledního půl roku už změnilo. Největší fluktuace se týkala hlavně oborů nejvíce postižených pandemií. Mezi ně patří telekomunikace, poštovní a doručovací služby, dále výroba potravinářských produktů a také HoReCa. Právě poslední zmíněnou oblast gastronomie a hotelnictví krize zasáhla nejvíce.

851.jpg
851.jpg

Oblast HoReCa v období krize

Situaci v sektoru HoReCa negativně ovlivnil nejen významný pokles turismu, ale i přijatá vládní opatření. Ta přinesla velkou nejistotu ohledně dalšího vývoje, která se projevuje i omezením pracovních příležitostí v sektoru. Tento stav reflektují i poslední výsledky našeho průzkumu Randstad Workmonitor. Zatímco celková fluktuace byla v uplynulých šesti měsících podobná jako v předchozích obdobích a držela se na 19,8 %, v oblasti HoReCa se vyšplhala na 43 %. Přesně tolik zaměstnanců hotelů a stravovacích zařízení změnilo v posledním půlroce práci. Často nacházeli nové uplatnění v logistice nebo e-commerce, kde se poptávka po pracovní síle v období podzimu naopak zvyšovala. 

Vliv pandemie na přístup zaměstnanců

Přestože pandemie významně zasáhla některé obory, s celým trhem práce zatím výrazně nepohnula. Zato však otřásla mentalitou většiny zaměstnanců a ovlivnila jejich postoje. Jeden z deseti pracovníků se velmi obává možné ztráty práce. Jistota zaměstnání se tak stává zcela klíčovou hodnotou a díky tomu roste i loajalita k zaměstnavateli. Lidé by nyní byli ochotni činit dříve nepředstavitelné ústupky, jen aby si své místo udrželi. Například 18 % pracovníků z celého světa uvádí, že by si v případě potřeby navýšili pracovní hodiny, a to i bez přidání peněz. Dalších 30 % by zase neváhalo převzít jinou roli, pokud by o to byli požádáni. Desetina respondentů by dokonce přistoupila i na snížení mzdy. 

Kdo hledá jakou práci?

Míra fluktuace se v posledním půlroce držela na vyšších číslech hlavně u mužů, a to zejména v nejmladší věkové skupině do 24 let. Nejčastější motivací ke změně práce byla snaha získat lepší pracovní podmínky, dále pak osobní důvody a také touha po změně. Mezi muži se po nových příležitostech nejčastěji poohlíží nejmladší ročníky, u žen se to týká hlavně pracovnic ve věkové kategorii 35 – 44 let. Velmi často se jedná o maminky, které zvláště nyní, v době vládních opatření a distanční výuky, musí skloubit péči o děti s pracovními povinnostmi. Zajímají se proto především o nabídky, které jim umožní časovou flexibilitu.

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, a nyní již zahrnuje 34 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází od roku 2020 dvakrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 800 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Dynata panel. Dotazování pro tuto druhou vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2020 proběhlo v období od 13. do 26. října 2020.