Nezaměstnanost podle statistik stále klesá a lidí bez práce je nyní v České republice opravdu velmi málo. Není proto divu, že si Češi budoucího zaměstnavatele pečlivě vybírají, a když nejsou spokojení, nemají problém ho opustit. Jaké jsou nejdůležitější faktory, které lidi dokážou udržet u jedné firmy a co je pro ně naopak jasným signálem, že nastal čas zvednout kotvy?

1122.jpg
1122.jpg

Proč Češi opouští zaměstnavatele

Jaké jsou hlavní důvody, kvůli kterým Češi opouští své zaměstnavatele a hledají nové? V našem průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research jsme se jich na to zeptali a dozvěděli jsme se, že je to hlavně příliš nízká odměna, nedostatek uznání a omezený kariérní růst.  Naopak jistota zaměstnání, finanční zdraví zaměstnavatele, mzda a zajímavý obsah práce patří k důvodům, kvůli kterým Češi zůstanou stávajícímu zaměstnavateli loajální. Stále důležitějším faktorem se stává i dobrá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

 

Preference zaměstnanců se liší podle věku a pohlaví

Ne všechny skupiny obyvatel se ale shodnou v tom, co je pro ně nejpodstatnější. Například výše mzdy je důležitějším faktorem pro muže. V případě příliš nízkého platu v porovnání s konkurencí odejde od stávajícího zaměstnavatele 57 % z nich. Naopak pro ženy je velmi významná doba dojíždění do práce. Čtvrtina žen opustí svého zaměstnavatele, pokud cestováním do práce stráví příliš mnoho času.Rozdíly lze zaznamenat i v případě různých věkových skupin. Například mladší pracující ve věku od 18 do 24 let odchází od zaměstnavatele častěji v případě, že postrádají možnost kariérního postupu, pracovníci ve věku 25-44 let zase častěji odejdou z důvodu absence uznání nebo odměny než pracovníci mladší 25 let. Věková skupina 45-64 let se zase častěji rozhodne zaměstnavatele opustit kvůli výši mzdy, pokud je nižší než u jiných firem. Respondenti s vyšším vzděláním častěji odejdou od zaměstnavatele, pokud postrádají možnosti kariérního postupu, pracující se středním vzděláním z důvodu absence uznání nebo odměny a zaměstnanci s nízkým vzděláním pokud je doba dojíždění do práce příliš dlouhá.

 

Češi chtějí pracovat pro úspěšné firmy

Možná překvapí, že i dnes, v době velmi nízké nezaměstnanosti, chtějí mít Češi svou práci jistou. Hned na druhém místě je pak zajímá finanční zdraví firmy a na třetí příčce žebříčku najdeme plat a benefity. Stabilita a úspěch je tedy pro zaměstnance atraktivním atributem značky, Češi chtějí pracovat pro známé a úspěšné společnosti. I v případě důvodů pro setrvání u stávajícího zaměstnavatele lze pozorovat rozdíly v preferencích jednotlivých věkových skupin. Věková skupina 18-24 považuje za velmi důležitý aspekt kariérní postup, věková skupina 25-44 let atraktivní plat a benefity a pracující ve věku 45-64 let zůstanou u svého současného zaměstnavatele, pokud jim bude nabídnuta dlouhodobé jistota zaměstnání. Respondenti s vyšším vzděláním častěji zůstávají u svého zaměstnavatele, pokud jim poskytuje dobrou rovnováhu mezi osobním životem a prací, pracující se středním vzděláním kvůli dobré poloze a zaměstnanci s nízkým vzděláním, pokud má zaměstnavatel dobrou pověst.  

 

O průzkumu Randstad Employer Brand Research:

Nezávislý průzkum zpracovává pro Randstad společnost TNS Kantar na základě vlastní vyvinuté metodiky. Je založený na vnímání obecné populace v dané zemi. Průzkum zkoumá úroveň atraktivnosti zaměstnavatele pro 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru v zemi, které zná alespoň 10 % populace. Letošní ročník je 17. v řadě a zahrnuje 5 755 firem a více než 175 000 respondentů ve 30 zemích. V České republice se průzkum uskutečnil poprvé a to na vzorku 7 476 respondentů. Reprezentativní vzorek respondentů zahrnuje zaměstnané (66 %) a nezaměstnané (3 %) osoby, studenty (12 %), osvč/podnikatele (6 %), ženy v domácnosti (6 %) ve věku 18 až 65 let, přičemž věková skupina 25 – 44 let je navýšena oproti ostatním skupinám. Dotazování prostřednictvím online dotazníku proběhlo mezi 6. – 21. prosincem 2017.