Jaké změny přinesla pandemie koronaviru do náborových plánů firem, zejména těch z oboru výroby, technologií a logistiky? V naší anketě Pulse survey jsme se na to zeptali jejich manažerů. Vyzpovídali jsme představitele 156 středních a velkých společností působících ve zmíněných sektorech a zjistili, že nové zaměstnance stále potřebují, mění ale přístup k jejich přijímání.

1085%20(1).jpg
1085%20(1).jpg

Účastníky naší ankety krize spojená s pandemií zasáhla různou měrou. Velké části z nich se už naštěstí podařilo byznys znovu rozjet nebo jsou na dobré cestě a očekávají návrat k normálu v poměrně brzké době. To ovšem neznamená, že by mohli pokračovat dál stejným způsobem, jak byly zvyklí před vypuknutím epidemie. 

Mnohá opatření, která firmy musely v kritickém období přijmout, se postupně stala součástí jejich běžného fungování. A plánují zavést další změny, jež jim pomohou vypořádat se s následky omezení a připraví je na podobné situace v budoucnu. Velká část nových opatření se bude týkat počtu zaměstnanců, způsobu jejich zaměstnávání a organizace práce obecně.

Opatření v oblasti HR, která pomohou s obnovu provozu

Možnost práce z domova v období krize bez nadsázky zachránila podnikání mnoha firmám. Kdo byl na home office lépe připraven a ideálně ho už nějakou dobu i praktikoval, měl velkou výhodu. Proto nepřekvapí, že mezi nejdůležitějšími opatřeními, kterými se chce v rámci znovuobnovení provozu zabývat čtvrtina dotazovaných, patří právě možnosti práce na dálku. S tím jdou ruku v ruce nevyhnutelné investice do potřebných technologií a zajištění bezpečnosti fungování v digitálním prostředí. 

K úspěšnému nastartování byznysu jsou potřeba nejen procesy a technické zázemí, ale také dostatek schopných lidí. Během pandemie pětina firem ponížila zaměstnancům počty pracovních hodin a 16 % podniků se rozloučilo s pracovníky zaměstnanými na časově omezené smlouvy. Přestože při obnově provozu se hodí doslova každá pomocná ruka, k opětovnému nabírání posil v nejistém pokrizovém období většina společností přistupuje opatrně. 

Pracovníky na stálý úvazek hodlá přijímat jen 14 % firem. Celá čtvrtina preferuje agenturní zaměstnance a 16 % si chce pracovní sílu zajišťovat pomocí kontraktů na dobu určitou. Desetina podniků zavede přesčasy nebo navýší pracovní hodiny stávajícím zaměstnancům. Najímání nových lidí se raději dočasně vzdá 15 % firem.

Optimalizace náboru nových zaměstnanců

Téměř třetina respondentů naší ankety očekává, že obrat v jejich sektoru poklesne a pětina předpokládá nárůst nezaměstnanosti. Jejich dalších plány se vyvíjejí společně s aktuální situací.  S tím souvisí i změny v přístupu k náborům, které by jim v budoucnu měly pomoci s oživením obchodních aktivit.

Téměř čtvrtina firem se rozhodla udržovat aktuální počet zaměstnanců do doby, než se vrátí do normálu ekonomická situace v zemi i jejich vlastní byznys. Stejný počet respondentů hodlá své budoucí posily řešit pomocí agenturních zaměstnanců a 5 % počítá s výpomocí pracovníků zaměstnaných na termínované kontrakty. 

Potřebu nových lidí před vypuknutím krize nemělo 6 % podniků a to se nezměnilo ani po jejím skončení. Ne všem se ale daří rychle chytit druhý dech, 8 % účastníků naší ankety tak bude kvůli snížené poptávce nuceno začít propouštět.

O anketě Pulse survey společnosti Randstad:
Anketa společnosti Randstad byla provedena prostřednictvím online a telefonického dotazování v období 17.9. - 18.11.2020, zúčastnilo se jí 156 respondentů z řad vedoucích představitelů společností.