Máte problémy s kolegou nebo nadřízeným? Vězte, že v tom rozhodně nejste sami. Konflikty se vyskytují na každém pracovišti. Někdy mohou být užitečné, protože donutí lidi zvažovat jiné perspektivy a vyzkoušet nové věci. Často však mají negativní dopad na vztahy mezi kolegy i na práci samotnou.

Two males talking. Both have beards. One wears glasses. One male in the background. Informal setting. Inside. Checkered shirt. Supporting color blue.
Two males talking. Both have beards. One wears glasses. One male in the background. Informal setting. Inside. Checkered shirt. Supporting color blue.

Konflikty mohou probíhat mezi dvěma nebo více lidmi a jejich příčinou většinou bývá nějaká neshoda mezi nimi. Třenice na pracovišti vznikají ve chvíli, kdy mají kolegové na něco rozdílné názory, často se vyskytují při práci na skupinových projektech nebo když se řeší nějaký citlivý problém, který vyvolává velké emoce.

generační rozdíly

Konflikty vznikají jednoduše proto, že je každý z nás jedinečnou osobností, která má své vlastní soubory postojů, myšlenek a zkušeností. A právě ty nás činí tím, kým jsme, a ovlivňují naše jednání.

Ve vícegeneračním pracovním kolektivu můžete v jednom týmu například najít jak lidi, kteří sotva dosáhli hranice dospělosti, tak seniory v předdůchodovém věku. Je nutné brát v potaz, že každá z těchto věkových skupin bude mít jiné představy a požadavky, které vycházejí z jejich rozličných životních zkušeností. 

Náš průzkum Randstad Workmonitor například ukázal, že většina pracovníků středního a mladšího věku oceňuje možnost vzdálené nebo hybridní práce, protože je pro ně důležitá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Starší lidé naopak častěji chtějí spolupracovat osobně a cení si jistoty zaměstnání. To jsou dvě protichůdné představy, které mohou potenciálně způsobit konflikt.

rozličná kultura

Rozdíly v názorech ale zdaleka neovlivňuje pouze věk pracovníků. Nakonec není výjimkou, že se i různé věkové skupiny mohou shodnout na tom, kterých aspektů práce si cení nejvíce. Významnou roli v tom, co zaměstnanci upřednostňují, hraje také kultura. V našem průzkumu Randstad Workmonitor například více než polovina pracovníků z Latinské Ameriky uvedla, že by odešla ze zaměstnání, pokud by mělo negativní dopad na rovnováhu jejich pracovního a soukromého života, zatímco v Severní Americe projevilo stejný názor pouze 28 % respondentů. 

Rozmanitost na pracovišti znamená i rozmanitost názorů. A ta je pro úspěch organizace klíčová, proto je nutné najít způsob, jak ocenit a vyvážit různé názory a přístupy k práci.

3 kroky k řešení konfliktů

Jak přistupujete ke konfliktům na pracovišti? Snažíte se konfrontaci raději vyhnout? Pokud ano, jste na tom podobně jako většina ostatních lidí. Někdy je prostě jednodušší povznést se nad určité věci a jít dál. Nad některými spory ale mávnout rukou nelze, jelikož neřešené problémy samy nezmizí a naopak se z nich může vytvořit problém další, mnohdy ještě větší než ten původní. Co tedy dělat, když se ocitnete uprostřed konfliktu? 

1. zastavte se 

Pokud cítíte, že se diskuze vyostřuje, přestaňte mluvit a pokuste se z nepříjemné situace na chvíli odejít. Rozhodně ne tak, že rozčileně opustíte místnost a bouchnete za sebou dveřmi. Požádejte jednoduše o přestávku, získáte tak duševní i fyzický prostor k tomu, abyste si v klidu promysleli vaši další reakci.

Nevyčkávejte ale příliš dlouho. Pokud se jedná o menší konflikt, dejte každému 5 až 10 minut na vydechnutí. Využijte tento čas k tomu, abyste se zamysleli nad názorem druhé strany a vymysleli plán, jak dál postupovat.

Pokud je konflikt významnější, zvažte odložení diskuse o několik hodin nebo o celý den, aby mohli všichni dostatečně vychladnout. Jakmile se tak stane, každý se nad svým postojem znovu zamyslí a možná přijde i na to, jak konflikt vyřešit.

2. přemýšlejte

Nejprve se zamyslete nad různorodostí vaší skupiny.

  • Jsou mezi lidmi v týmu věkové nebo kulturní rozdíly?

  • Jaké je jejich zázemí a životní zkušenosti?

Tím si připomenete důležitost každého člena týmu a dokážete na situaci nahlédnout z jiného úhlu pohledu, protože i každý z účastníků konfliktu k ní může přistupovat z jiné perspektivy. 

Dále se zamyslete nad problémem.

Řekněme například, že se váš tým dohaduje o tom, kterou charitativní organizaci by měla vaše společnost během svátků podpořit. Petr chce pokračovat v podpoře programu, který zajišťuje dárky dětem z dětských domovů, protože to vaše organizace tradičně dělá každý rok. Vy chcete pomoci místní potravinové bance, protože je na ni ve vánočním období vyvíjen velký nátlak a darovat jídlo v konzervách se vám zdá jako snadný a bezproblémový způsob pomoci, do kterého se mohou všichni zapojit. Marie chce přispět na projekt zaměřený na prevenci a léčbu rakoviny, protože si sama onkologickým onemocněním kdysi prošla.

skupina kolegů na schůzi
skupina kolegů na schůzi

Na první pohled by se mohlo zdát, že konflikt spočívá v tom, jakou charitu zvolit. Však právě to je přece cílem celé diskuze. Ve skutečnosti se ale jedná o konflikt hodnot.

Pro Petra je možná důležitá tradice. Vám třeba zase vyhovuje praktická a snadná možnost zapojení lidí. Marie vychází ze svých vlastních zkušeností. Je některá z těchto variant špatná? Určitě ne. Je tedy zřejmé, že konflikt se vlastně vůbec netýká charity samotné, ale toho, jaké hodnoty jsou pro zúčastněné osobně důležité.

Nakonec se zamyslete nad způsobem, jak problém vyřešit.

V uvedeném příkladu může být řešením například to, že všechny požádáte, aby si připravili řeč a dvě minuty pohovořili o tom, proč je právě jejich preferovaný charitativní projekt pro vaši společnost tou nejlepší volbou. Tím ukážete, že respektujete názory všech členů týmu a zároveň tak každému poskytnete stejnou příležitost představit svůj pohled na věc ostatním.

  • Dejte všem vědět, že na konci schůzky budete hlasovat a zvolit můžete pouze jeden projekt.

  • Připomeňte týmu, že všechny navržené charitativní organizace jsou skvělé, ale společným cílem je najít jednu, kterou podpoříte jako tým.

3. jednejte

Všimněte si, že „jednat“ není první nebo druhý krok, ale dokonce až třetí! Lidé příliš často konají, aniž by nejprve zvážili rozdílné hodnoty zúčastněných nebo se zamysleli nad tím, o co v konfliktu vlastně doopravdy jde.

Najděte způsob, jak dosáhnout dohody.

Jakmile jste si vše v klidu promysleli a dali každému příležitost, aby se podělil o svůj názor, který si s respektem vyslechnete, je čas jednat.

V našem příkladu se hlasováním zjistí, jakou charitativní organizaci upřednostňuje většina týmu. Jakmile dospějete k výsledku, vytvořte plán, jak s rozhodnutím dále naložit.

ne všechny konflikty mají řešení

Ne vždy je možné najít nějaké řešení. Jediné, co můžete udělat, je pokusit se o to. 

Řekněme, že váš tým z předchozího příkladu hlasuje pro podporu charitativní organizace zabývající se onkologickou léčbou. Petr může být nespokojený, protože se to vymyká tomu, na co je zvyklý. Vy si možná děláte starosti, jelikož u tohoto projektu bude těžší najít způsob, jak se mohou všichni zapojit.

Řešení konfliktů zahrnuje kompromis, což rozhodně neznamená, že každý dostane to, co chtěl nejvíce. Znamená to, že všichni mohou výslednou volbu akceptovat.

kdy vyhledat pomoc

V závislosti na tom, jakou roli zastáváte, nemusíte být vždy tím správným člověkem pro řešení všech sporů. I když je nejlepší řešit konflikt přímo s osobou nebo osobami, kterých se týká, někdy je nutné zapojit třetí stranu.

  • Přizvěte si nadřízeného, který je k danému tématu neutrální.

  • Zvažte zapojení někoho, kdo nemá žádnou pravomoc nad nikým z týmu, aby se všichni při sdílení svých názorů mohli cítit pohodlně a věřili, že budou spravedlivě vyslechnuti. 

To samozřejmě neplatí ve chvíli, kdy se objeví problémy, které vyžadují rozhodnutí nadřízeného. V takovém případě ho požádejte o pomoc. A mějte na paměti, že nejste zodpovědní za vyřešení každého konfliktu. Jste zodpovědní za to, abyste k ostatním přistupovali s respektem a podporovali prostředí, kde se všechny názory cení. A pokud je to potřeba, neváhejte si přizvat externí odborníky, kteří vám pomohou konflikty zvládat a řešit.

Hledáte nové uplatnění? Podívejte se na naše nabídky práce z mnoha oborů po celé ČR nebo nám pošlete CV. Zajímají vás další články a tipy, které vám pomohou získat práci a budovat kariéru? Chcete dostávat informace o pozicích v naší nabídce? Přihlaste se k odběru novinek.

Zajímají vás další články a rady, které vám pomohou získat práci a budovat kariéru? Chcete dostávat informace o pozicích v naší nabídce?

přihlaste se k odběru