Kolik času a peněz vás stojí přijímací řízení? Uvažovali jste někdy o tom, jestli by se vám nevyplatilo nábory a vše s nimi spojené outsourcovat? Touto cestou se poslední dobou vydává čím dál více firem. Podívejte se na přehled 5 největších důvodů, proč se jim to vyplatí. Možná zjistíte, že by podobná strategie mohla být vhodná i pro vás.

ženy sedící u okna
ženy sedící u okna

Najít šikovné lidi se znalostmi a zkušenostmi, které zrovna potřebujete, je stále těžší. Některé typy kvalifikací na trhu práce už téměř nejsou k sehnání a i počet volných uchazečů se snižuje. Využít služeb externího partnera, který zajistí celý náborový proces firmy, je pro mnohé společnosti finančně efektivní a pohodlný způsob, jak přilákat zájemce s potřebnými dovednostmi. Jak vám ale potvrdí mnoho firem, které outsourcing náborového procesu již využívají, jeho výhody sahají daleko nad rámec náborového rozpočtu.

1. širší možnost výběru zajímavých kandidátů

Najít a oslovit lidi se správnou kvalifikací je na dnešním vyčerpaném trhu stále obtížnější. Zejména pokud chcete sázet na osvědčenou kvalitu a lovit mezi pasivními kandidáty, kteří práci sami nehledají. Profesionální poskytovatelé služeb v oblasti náborů obvykle disponují rozsáhlými databázemi kandidátů, což jejich klientům umožňuje snadnější přístup k požadovaným talentům. Nejde však jen o lepší přístup k většímu počtu uchazečů. Poskytovatelé náborů mají spoustu praxe se získávání talentů a také své osvědčené metody, díky kterým dokáží najít takové kandidáty, kteří odpovídají požadavkům jejich klientů.

2. správné využití zaměstnavatelské značky při náboru

Snadnější přístup k šikovným zájemcům znamená jen polovinu úspěchu. Stejně důležité je pohlídat si, aby tito lidé pro vaši společnost opravdu chtěli pracovat. HR lídři ve vaší firmě možná nemají dostatek prostoru a zdrojů, aby kandidátům vysvětlovali, jak hodnotné pro ně může být pracovat právě ve vaší společnosti. Tvorba strategie zaměstnavatelské značky a její uplatnění v praxi je rozsáhlá a náročná práce, na kterou jim nejspíš chybí čas a dost možná i odborné znalosti.

Správně zvolený partner, který převezme zodpovědnost za vaše nábory, vám pomůže tuto mezeru vyplnit. Prozkoumá podrobně vaši zaměstnavatelskou značku a také zjistí, jak si stojí vedle konkurence. Na základě toho vám navrhne, jak ji sladit se značkou a vizí vaší společnosti a vytvořit takovou náborovou komunikaci, která jí bude opravdu odpovídat.

Man and woman talking and having a laugh while walking outside between office buildings.
Man and woman talking and having a laugh while walking outside between office buildings.

3. soulad s předpisy a zmírnění rizik

Jak najít a nalákat vhodné lidi patří mezi největší starosti náborových manažerů, zdaleka ale ne jediné. S náborem se pojí různé předpisy, jejichž dodržování si každá firma musí pohlídat. Jen sledování všech pravidel a jejich změn bývá pro většinu organizací výzvou. Pokud to nezvládnou, vystavují se nemalému riziku.

Profesionální poskytovatelé náborových služeb se dobře vyznají v tuzemských i mezinárodních pracovních zákonech a snadno se zorientují ve složitých právních požadavcích. Díky tomu dokáží zaměstnavatelům nabídnout pomocnou ruku při vytváření strategie náboru, která se zaměřuje na dodržování předpisů a směrnic. Outsourcing výběrového procesu tak může zmírnit mnohá rizika vyplývající z nevyhovujících náborových praktik. 

4. zrychlení náboru

I v oblasti přijímání zaměstnanců platí, že čas jsou peníze. Čím více pozic ve firmě zůstává neobsazených, tím méně je společnost připravena plnit obchodní cíle, reagovat na měnící se podmínky na trhu a držet krok s konkurencí.

Poskytovatelé náborových procesů jsou si toho dobře vědomi. Vždy proto úzce spolupracují s personalisty, aby dobře rozuměli konkrétním požadavkům na pracovní pozice a neztráceli při hledání kandidátů drahocenný čas. Zároveň je jejich práce obvykle definována smlouvami, které je zavazují ke zpracování požadavků zadavatele v krátkých termínech. To vše spolu s důslednou selekcí a hodnocením kandidátů, profesionální prezentací pracovních nabídek a dobře naplánovaným a provedeným onboardingem přispívá k zajištění rychlého a efektivního náboru.

5. větší flexibilita

Potřeby náboru se v průběhu roku mění a dodavatelé náborových procesů jsou dobře připraveni na to, aby tomu mohli přizpůsobovat své modely řešení.

Outsourcing náborových procesů je tak skvělým řešením pro společnosti, které neustále hledají dočasné nebo stálé zaměstnance a mají kolísající potřebu pracovní síly.

Zajímá vás více informací o outsourcingu náborového procesu? Chcete vědět, zda je vhodným řešením pro vaši firmu? Přečtěte si více nebo nás kontaktujte.