S rostoucími finančními i časovými náklady na hledání zaměstnanců si mnohé organizace začínají pohrávat s myšlenkou, že by svá výběrová řízení mohly kompletně outsourcovat. V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem zejména o naši službu RPO (outsourcing náborového procesu), v rámci které přebíráme zodpovědnost za proces výběru a náboru kmenových zaměstnanců našich klientů. Často se nás ptáte na detailní informace k samotnému programu a zajímá vás zejména to, zda je vhodný právě pro vaši společnost. Rozhodli jsme se proto vybrat nejčastější dotazy a položit je osobě nejpovolanější, a to naší kolegyni Veronice Michaličkové, která se o službu RPO v Randstad už dlouho stará. Její odpovědi vám teď přinášíme.

skupinka lidí bavících se v kanceláři
skupinka lidí bavících se v kanceláři

rozhovor s Veronikou Michaličkovou o outsourcingu náborového procesu

Co nabízí služba RPO neboli Recruitment process outsourcing?

Služba RPO firmám uvolňuje ruce, jelikož jim umožňuje předat zodpovědnost za výběr a nábor zaměstnanců do rukou externích odborníků. Funguje to tak, že od nás klient dostane k dispozici člověka či tým lidí, kteří se starají o část jeho náborového procesu a souvisejících aktivit nebo o jeho celý průběh se vším všudy. Záleží na individuálních požadavcích a na tom, s čím vším daná společnost potřebuje pomoct. Naši RPO konzultanti pracují dlouhodobě pouze pro jednoho klienta, stávají se jeho partnery a poradci, kteří kromě centralizace náborů navrhují i zlepšení procesů a poskytují strategický reporting a analýzy. Velkou výhodou této služby je, že ji každému klientovi šijeme doslova na míru. 

Je služba RPO vhodná právě pro naši firmu? Vyplatí se nám?

Služba RPO je vhodná pro různé typy společností bez ohledu na jejich velikost, zaměření nebo lokalitu. Pokud bych to měla opravdu hodně zobecnit, hodí se zejména pro firmy, které nabírají větší objemy pozic. Často ji také využívají společnosti hledající velmi specifické role, kterým se jejich HR nemá čas tak důkladně věnovat. Není to ale pravidlem. V Randstad máme právě z tohoto důvodu konzultanty a týmy s různými specializacemi, takže můžeme uspokojit široké spektrum klientů. Pokud si nejste jistí, zda se pro vás tato služba hodí, zkuste se zamyslet, zda vaše interní HR oddělení pokryje všechny náborové aktivity, které potřebujete. Pokud ne, jste nejspíš i vy vhodným kandidátem pro RPO. Jestliže máte pochyby, ozvěte se nám. Rádi s vámi individuálně probereme vaši situaci a pomůžeme vám zjistit, zda se vám RPO vyplatí, či nikoliv.

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

Jaký je rozdíl mezi RPO a klasickým outsourcingem náborů, na který jsme zvyklí?

Do klasického outsourcingu náboru, který běžně poskytuje většina personálních agentur, spadá převzetí informací o obsazované pozici, nalezení vhodného člověka a jeho představení personalistům ve společnosti, kde bude pracovat. Tím obvykle celý proces končí. Všechny další další kroky už pak většinou spadají pod kompetenci interního HR oddělení dané firmy. V případě služby RPO se ale náš konzultant nebo tým může postarat i o všechny následné kroky. Lze na něj delegovat úplně vše, včetně interní komunikace, předávání zpětné vazby, plánování pohovorů, přípravy nabídek a dalších aktivit, které běžně řeší vnitřní personální útvar.

Už využíváme personální agenturu na hledání lidí. Když si objednáme službu RPO, co se změní?

Běžný konzultant v agentuře se stará o více různých klientů. V případě služby RPO je jeden konzultant nebo tým konzultantů zpravidla alokován pouze na jeden projekt. To znamená, že  se vlastně 100% zaměřuje pouze na péči o jednu firmu a veškerý svůj čas věnuje právě jí. Vše samozřejmě závisí na individuálních potřebách klienta, kterým se plně přizpůsobuje. Způsob komunikace, frekvence kontaktu, nutnost reportingu, to vše si určuje klient podle svých požadavků.

358.jpg
358.jpg

Co vše mi v rámci služby outsourcingu náborového procesu můžete nabídnout?

V rámci služby RPO nabízíme čtyři modely, které se liší hlavně mírou našeho zapojení. Pokud si zvolíte model „RPO od A do Z”, převezmeme řízení celého náborové procesu ve vaší organizaci. V případě modelu „selektivní RPO” pak budeme zodpovídat jen za některé jeho části. Pokud potřebujete výpomoc s časově omezeným náborovým projektem nebo sledujete nějaký krátkodobý náborový cíl, nabídneme vám model „projektové RPO”. Poslední z možností je model „recruiter na vyžádání”, kdy vám dodáme naše odborníky, kteří v roli recruiterů doplní váš tým.

Záleží hlavně na tom, jaká máte očekávání a co hledáte. Na začátku vám určitě nabídneme nezávazné úvodní sezení, které slouží právě k tomu, abychom tato očekávání pochopili a navrhli vám takový model, který se pro vás hodí nejlépe. 

Co nejvíce oceňují vaši klienti, kteří využívají službu RPO. V čem spočívají její největší výhody?

Naši klienti si nejvíce pochvalují, že jim naprosto odpadá starost o nábor a vše s ním spojené. Většinou se o novém člověku dozví až ve chvíli, kdy se mu posílá nabídka a probíhá příprava smlouvy. Některé HR manažery zajímají pravidelné informace o průběhu celého procesu, ale většinou v něm nejsou již nijak více zapojeni, pokud vyloženě sami nechtějí. Ušetřený čas rádi věnují dalším rozvojovým aktivitám, péči o své stávající lidi a podobně. Díky našim rozsáhlým zkušenostem s nábory, vlastní databázi klientů, ale i přístupu k celé řadě nejsledovanějších inzertních portálů se zkracuje i doba potřebná na obsazení volné pozice. A to je pro některé klienty zásadní.

RPO také často využívají společnosti, které žádné vlastní HR oddělení nemají. I to je možné. Náš člověk se o vše dokáže postarat sám. K dispozici potřebuje pouze někoho, kdo vyřeší nástupní záležitosti z hlediska přípravy a podpisu smlouvy, zahájení onboardingu a podobně.

Zajímá vás více informací? Máte dotaz týkající se vaší konkrétní situace nebo byste se s námi rádi setkali a vše probrali osobně? Ozvěte se nám! 

rozhovor s Veronikou Michaličkovou
Veronika Michaličková
Veronika Michaličková

Veronika Michaličková

senior consultant, member of president's club

Veronika v Randstad působí už přes 4 roky a za tu dobu měla příležitost spolupracovat na zajímavých projektech s mnoha různými klienty. V posledních 2 letech se věnovala téměř výhradně službě RPO. Starala o jednoho z našich klientů, farmaceutickou společnost Merck, kde měla na starosti celý náborový proces od A do Z včetně interní komunikace. Nyní pracuje na svém dalším RPO projektu.