Diverzita a inkluze nejsou už dlouho neznámými pojmy, je ale stále mnoho firem a společností, kde je to jen hezký nápis ve firemní prezentaci a odškrtnutá povinná položka v reportingu. Řada průzkumů, mezi nimi i náš Employer Brand Research, ale ukazuje že různorodé a inkluzivní prostředí přináší zcela hmatatelné benefity od lepších finančních výsledků až po kvalitní rozvoj interních talentů a silnější loajalitu zaměstnanců. Podívejme se tedy blíže na hlavní benefity, ze kterých se vaše firma může těšit, pokud se na diverzitu a inkluzi cíleně zaměříte.

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

1. lepší finanční výsledky

Máte-li  ve svém týmu větší zásobárnu talentu, zkušeností a znalostí, máte také lepší možnosti k řešení složitých situací a výzev v podnikání i více zdrojů pro inovace a růst. Společnost McKinsey se věnuje výzkumu diverzity z pohledu byznysu od roku 2015 a v poslední publikované studii dokládá silné propojení mezi různorodě vedenými týmy a nadstandardními finančním výkonem. Ukazuje se, že společnosti s největší genderovou diverzitou v managementu mají o 25 % větší šanci, že budou nadprůměrně finančně úspěšné v porovnání s těmi, jejichž různorodost managementu z pohledu pohlaví je slabá či nulová. Firmy s největší etnickou diverzitou měly o 36 % větší pravděpodobnost, že překonají očekávání ohledně ekonomického výkonu v porovnání s těmi, které v této oblasti zaostávají. Zkrátka a dobře - různorodost přináší praktický užitek v podobě skvělých čísel na výsledovce.

2. inovace

Když se v náboru a rozvoji zaměstnanců zaměříte na diverzitu, rozšíříte si firemní prostředí o další pohledy, názory a způsoby uvažování. To přirozeně posiluje inovace, protože různorodost lidí s sebou nese i svěží a neotřelé nápady či znalosti.

Výzkum společnosti Boston Consulting Group měřil diverzitu v podnikání porovnáním procenta celkových výnosů z produktů a služeb uvedených na trh za poslední tři roky. Ve společnostech s nejvíce různorodým vedením tvořil výnos z inovací 45 % celkové výše, zatímco u společností s málo diverzifikovaným vedením to bylo 26 %. 

3. přitažlivost pro kandidáty

Pokud neustále soupeříte s konkurencí o talentované pracovníky, bez kterých se při dalším rozvoji podnikání neobejdete, měla by různorodost být jedním ze základních pilířů vašeho náborového procesu. Důležité je to zejména, pokud se zaměřujete na mladé kandidáty, kteří mají potenciál rozvíjet u vás svou kariéru dlouhodobě. 

průzkumu společnosti Monster uvedli čtyři z pěti respondentů z Generace Z (lidé narození mezi roky 1990 - 2000), že to, jak se daná společnost staví k diverzitě a inkluzi, pro ně při rozhodování o budoucím zaměstnavateli hrálo významnou roli. Z předchozích průzkumů Randstadu víme, že Generace Z bude v roce 2021 tvořit více než třetinu (36 %) globální pracovní síly. Další důležitou věkovou skupinou jsou Mileniálové (tedy narození mezi lety 1981 - 1996) a i když zatím netvoří většinu zaměstnanců, začínají se jí významně blížit. Důležitost diverzity a inkluze je v této skupině stejně silná jako u Generace Z. 

4. rozvoj interních talentů

To, že mnoho oborů již delší dobu zápasí s nedostatkem lidí s klíčovými znalostmi, je známý fakt - a je velmi pravděpodobné, že do budoucna se tento nedostatek ještě prohloubí. Společnost Gartner identifikovala globálně panující nedostatek potřebných znalostí jako hlavní riziko, kterému firmy čelí a Korn Ferry varuje, že koncem roku 2030 by celosvětově mohlo být i 85 milionů neobsazených pracovních pozic. Cena za to by mohla být až 8,5 bilionu dolarů v podobě ušlého zisku.

Jednou z možností, jak se postavit této výzvě, je cíleně pracovat se stávajícími zaměstnanci na re-skillingu a upskillingu s respektem k jejich odlišnostem a potřebám. Kromě toho, pokud se zaměstnanci cítí oceňováni a respektováni, co se týče jejich odlišného zázemí, postavení, věku apod., tím méně mají potřebu svého zaměstnavatele opouštět. A čím déle zůstanou, tím více se budou dále rozvíjet...

5. silný leadership

Různorodost vašeho managementu může být obzvlášť inspirativní pro juniorní zaměstnance a pomáhat jim mít důvěru v to, že mají rovné šance na rozvoj své kariéry ve vaší společnosti. Čím širší rozpětí zkušeností, přístupu či profesního pozadí u členů vedení, tím větší je pravděpodobnost lepší obchodních rozhodnutí a investic. Nedávno publikovaná studie v Harvard Business Review zkoumala sektor venture kapitálu a při analýze desetitisíců investičních rozhodnutí v průběhu několika let dokládá, že diverzita významně zlepšuje finanční výsledky a zvyšuje pravděpodobnost, že investice těchto firem budou ziskové. 

6. lepší rozhodování a řešení problémů

Rozhodování a řešení problémů je každodenním chlebem v každém podnikání. Z dlouhodobého hlediska bude to, zda jste se rozhodovali dobře a volili efektivní řešení, kritickým faktorem vašeho úspěchu. Různorodost přispívá k dobrým výsledkům v oblasti rozhodování a řešení problémů, protože nás skutečně “dělá chytřejšími”

Když jsme v práci obklopeni lidmi, kteří jsou jiní než my, máme tendenci být kreativnější, aktivnější a pracovitější. Zejména se to projevuje ve vztahu k sociální diverzitě - tedy z hlediska rasy, etnika, pohlaví a sexuální orientace, ale stejně tak i co se týče různorodosti dovedností a profesních znalostí.

7. náskok před konkurencí

V probíhajícím souboji o získání a udržení talentovaných lidí si přirozeně nemůžete dovolit zaostávat za konkurencí. A počet firem, které se  - nejen v rámci náboru - na diverzitu a inkluzi cíleně zaměřuje, neustále stoupá. Global Diversity and Inclusion Survey společnosti PWC zjistil, že 76 % společností již nyní pohlíží na diverzitu jako na jednu ze základních firemních hodnot nebo jako prioritní oblast. Je jasné, že tento trend do budoucna jen zesílí, a proto byste měli mít jasný plán a strategii, jak diverzitu ve vaší společnosti prosazovat a jak s ní aktivně pracovat tak ve prospěch všech.