Použití psychodiagnostiky ve výběrovém řízení usnadňuje nalezení těch správných kandidátů, kteří nabídnou nejen odpovídající odborné znalosti, ale mají i ideální vlastnosti pro výkon dané pozice a zapadnou dobře do nového pracovního týmu.

Když nás náš vážený klient, Ministerstvo průmyslu a obchodu, oslovil s žádostí o pomoc s výběrem IT projektového manažera, věděli jsme, že najít perfektního zájemce bude jistě oříšek. Podívejte se, jaké nástrahy jsme při jeho hledání řešili a jak to celé dopadlo.

586.jpg
586.jpg
quote icon

Rozhodně psychodiagnostiku doporučujeme, donutilo nás to nejprve si ujasnit, co pro nás vlastně znamená ideální kandidát, a poté nám výsledky testování pomohly klást ty správné otázky kandidátům.

Ing. Hana Staňková, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Popis situace

Ministerstvo průmyslu a obchodu se musí při výběru nových zaměstnanců řídit velmi specifickými a konkrétními pravidly, která se vztahují na všechny organizace ve státní správě. První pokus obsadit pozici IT projektového manažera našemu klientovi nevyšel. Tentokrát se proto snažil najít způsob, jak nesprávnému výběru předejít. Naším cílem bylo získat za dodržení všech pravidel kandidáta, který má nejen technické znalosti a zkušenosti, ale také odpovídající měkké dovednosti. 

Zadání

Využití psychodiagnostiky se v tomto případě jevilo jako nejlepší možné řešení. Její použití jsme museli předem zakotvit do pravidel výběrového řízení. Pro tento účel jsme se rozhodli vytvořit profil ideálního kandidáta a určit jeho klíčové kompetence. Společně s představiteli MPO jsme detailně prodiskutovali pozici, náplň práce a očekávání, která by měl nový IT projektový manažer naplnit. Ve výsledku jsme se shodli na tom, že mu nesmí chybět hlavně motivace k výkonu, svědomitost, flexibilita, empatie, orientace na tým a odolnost vůči zátěži.

 Vítězný postup

Abychom mohli tyto charakteristiky objektivně změřit a porovnat kandidáty nezávisle mezi sebou, vytvořili jsme pro tento účel speciální hodnotící systém. Ten dokáže výsledky všech kandidátů přetavit do bodového ohodnocení a jednoznačně určit jejich pořadí od nejvhodnější kombinace klíčových kompetencí po nejméně příznivou. V rámci samotné diagnostiky jsme pak využívali testy, know-how psychologa a interpretaci výsledků.

Výběr nového IT manažera

Výběrového řízení se zúčastnilo 7 kandidátů. Diagnostiku jsme zařadili až jako poslední krok těsně před osobním pohovorem. U každého kandidáta jsme pomocí bodů označili, jak vysoce je u něj přítomná požadovaná vlastnost. Náš psycholog následně připravil porovnávací zprávu, která obsahovala nejen posouzení, jak moc se uchazeč blíží ideálnímu profilu, ale také identifikaci možných rizik. Tento způsob nám umožnil jednoznačně a bez pochyb vybrat nejlepší zájemce k osobnímu pohovoru a zároveň zachovat maximální možnou objektivitu.