Pracovní pohovor a jak na něj

Dnešní doba jasně nahrává zaměstnancům a při hledání práce tak většinou nejde o to, najít jakoukoli práci, ale spíše najít si práci, která vás posune dál, bude vás bavit, zkrátka práci snů.

Proces „namlouvání“ mezi zaměstnavatelem a potenciálním zaměstnancem velmi často ve své úvodní části zahrnuje telefonické a osobní pohovory s konzultanty v personální agentuře, kteří vyhledání vhodných kandidátů pro danou firmu zajišťují. A následně další kolo osobních pohovorů již přímo s personalisty a manažery v dané firmě. Abyste skutečně získali svou práci snů, je dobré držet se několika následujících pravidel.

Randstad_DenHaag-Kloubert-2018-02_018
Randstad_DenHaag-Kloubert-2018-02_018

1. Buďte konzistentní

Probíhá-li výběrové řízení prostřednictvím personální agentury, měli byste být konzistentní v tom, jaké informace říkáte konzultantovi v agentuře a jaké pak zástupcům potenciálního zaměstnavatele. Není moudré ani taktické měnit své představy a požadavky – ať již platové či kariérní – v průběhu výběrového řízení. Nepřidá vám to na důvěryhodnosti a zaměstnavatelé (i konzultanti) tento přístup vnímají velmi negativně.

2. Ukažte zájem

V dnešní době lehké dostupnosti informací se zdá nepochopitelné, že se ještě najdou lidé, kteří se ucházejí o pozici ve firmě, o níž nic neví. Pro vašeho budoucího zaměstnavatele je ale právě tohle jedním z klíčových ukazatelů vašeho skutečného zájmu.

Čím kvalifikovanější pozice, tím spíš se očekává, že budete o dané firmě a předmětu jejího podnikání vědět víc. Být v kontaktu s konzultantem personální agentury se v tomto případě skutečně vyplatí – můžete s ním konzultovat rozsah a typ informací, které je dobré o potenciálním zaměstnavateli vědět.

3. Mějte jasno v tom, jaký obor a pozice ve firmě vás zajímá

Říkat na pohovoru, že byste vlastně měli zájem o jinou pozici či oddělení ve firmě, než na jaké jste reagovali, neznamená, že budete pro zaměstnavatele zajímavější. Právě naopak – vyvolá to pochybnosti o vaší případné loajalitě do budoucna a schopnosti se rozhodnout.

4. Otázky na kariérní růst ano, ale s mírou

Nesnažte se za každou cenu prezentovat své požadavky na kariérní růst, pokud to není předmětem pohovoru. Zaměstnavatel obvykle nehledá někoho, kdo bude o pár měsících pokukovat po jiné, vyšší pozici – hledá vhodného kandidáta na konkrétní místo a očekává, že vybraný člověk na dané pozici nějakou dobu vydrží.

5. Zdravé sebevědomí ano, arogance ne

Sebevědomí je o tom, že znám své vlastnosti a schopnosti a vím, v čem jsem dobrá/dobrý. Nepleťte si sebevědomí s arogancí a přezíravostí – jen minimum pozic je izolovaných, zpravidla budete součástí týmu lidí a bez schopnosti spolupráce s ostatními je vaše hodnota pro zaměstnavatele téměř nulová.

6. Vědět a pamatovat si

Je dobré nespoléhat se jen na vlastní paměť a ujistit se, že máte zaznamenané informace o tom, co je v životopise (motivačním dopise), který jste do dané firmy posílali, co máte uvedeno v profilech na sociálních sítích a v neposlední řadě i jak se jmenuje osoba, se kterou se máte na pohovoru setkat. Nebojte se ověřit si tyto informace s vaším konzultantem v personální agentuře

7. Umění naslouchat

Zlatým pravidlem, táhnoucím se celým procesem komunikace s budoucím zaměstnavatelem, je umění naslouchat. Získáte tak nejen spoustu důležitým informací, ale i podnětů pro vaše otázky. Budete-li si pamatovat, co kdo říkal a v jakém kontextu, máte větší šanci navázat s danou osobou dobrý vztah, což je základ každé úspěšné cesty k vaší práci.