Zákeřené otázky na pohovoru

Na úvod je třeba říci, že personalisté se při pohovoru neptají s cílem vás nachytat nebo dostat do úzkých. Jejich snahou je vás co nejvíce poznat a zjistit, jak umíte reagovat na neznámé nebo nekonformní situace.U naprosté většiny otázek tak je podstatné nejen co, odpovíte, ale i jak k otázce přistoupíte, na co odpovědi zaměříte a podobně. Přirozenost je v tomto případě důležitá, je ale také dobré odpovídat s vědomím, že se ucházíte o určitou konkrétní pozici a úkolem personalisty je zjistit, jestli se pro tuto pozici hodíte.

Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_111.jpg
Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_111.jpg

1. Řekněte nám něco o sobě.

Častá počáteční otázka, která má za cíl zjistit, jak je člověk schopen odpovědět na takto široké téma – to, jakým směrem kandidát odpovědi zaměří, prozradí jeho schopnost hovořit k věci. Jelikož se jedná o pracovní pohovor, měli byste zmínit především dosavadní pracovní zkušenosti a vlastnosti, které souvisejí s pracovní pozicí.Pokud se však jedná o juniorního kandidáta, např. absolventa VŠ, který nemá mnoho zkušeností, je dobré zmínit obor, který studoval, projekty, jichž se účastnil, různé praxe či stáže apod. O osobních zálibách, dětství, rodinném uspořádání či školní docházce netřeba hovořit – jedině, že by se nějak týkaly pozice, o kterou se ucházíte.

2. Co je vaší největší chybou?

Typická otázka na pohovorech, na kterou se často odpovídá také pomocí různých klišé.  Personalisté většinou doporučují zmínit nějakou vlastnost, která v zásadě může být i pozitivní nebo přínosná - jako je např. zaměření na detail, pečlivost, upřímnost, dlouhodobé plánování.Pro vás i personalistu však bude rozhodně přínosnější, pojmete-li tuto otázku jako dotaz na to, o čem jste si vědomi, že byste na sobě mohli zlepšit nebo co už se zlepšovat snažíte. Zejména v souvislosti s nabízenou pozicí. Pokud se totiž ucházíte o místo, kde je potřeba dobrá a efektivní organizace, není dobré jako svou slabinu uvádět potíže s dodržováním termínů.Zrovna tak přehnaná pečlivost a velký důraz na detail nebudou oceněny u pozice, která vyžaduje kreativitu a schopnost improvizovat. Proto radíme být na tento typ otázky připraven, a pokud je to možné, zmiňte spíše objektivní „slabiny“ (např. nedostatečná praxe u absolventů, jazykové znalosti apod.)

3. Proč chcete u nás pracovat?

Jsou lidé, kteří mají svou vysněnou firmu/ značku a přesně specifikované důvody, proč právě ta a žádná jiná. Stejně tak je ale legitimní hledat práci primárně ve svém oboru a až pak se dívat na typ firmy, která pozici nabízí. Pro každého člověka je však typ společnosti, u níž se o místo uchází, z nějakého důvodu přitažlivý.Připravte si proto důvody nebo aspekty, pro které vás zaujala nabídka na pozici právě u firmy, kam na pohovor jdete. Že by součástí této přípravy mělo být i poměrně důkladné studium všech dostupných informací o firmě, oboru a pozici, je samozřejmostí!Nejlepším zdrojem je v tomto případě internet a to jak webové stránky dané společnosti, tak "přítel Google“ – tady se můžete dozvědět i podstatné informace o firmě, které na jejím vlastním profilu nenajdete. Velmi dobře si také prostudujte popis dané pozice a připravte si vlastní otázky na náplň práce/společnost. (Např. velikost týmu, způsoby komunikace a hodnocení, možnost vzdělávání, benefity).

4. Popište nám některou z vašich hlavních kvalit?

Pozor, to je ta příjemná část pohovoru! V české kotlině stále není zvykem se chválit, respektive umět se objektivně ohodnotit a vyzvednout své dobré stránky. Když to však neuděláte sami, nečekejte, že to za vás udělá někdo jiný. Začněte tím, že uvedete vlastnosti a dovednosti, které jsou podstatné pro konkrétní pracovní pozici. Např. u pozice Asistentky: vlastnosti – organizační a komunikační schopnosti, schopnost si určit priority v rámci zadaných úkolů, zodpovědnost apod. A pak můžete přidat všechna další pozitiva, která by ve vaší osobě firma získala. Buďte upřímní, ale nezlehčujte je (nebo sami sebe:-).

5. Jaká je vaše představa o mzdě?

Jako první by otázku týkající se mzdy měl položit zaměstnavatel, nikoliv uchazeč o zaměstnání. V odpovědi je vhodné zmínit minimální a optimální představu o hrubé mzdě. Předem se také zeptejte (pokud o tom nehovoří sám personalista) na formu benefitů a dalších motivačních nástrojů, které firma nabízí. Ty totiž výsledný příjem mohou výrazně ovlivnit.Neuvádějte příliš velký rozptyl – velký prostor na vyjednávání není (až na výjimky u vysoce žádaných profilů kandidátů), tak si zbytečně nestanovujte příliš nízkou dolní hranici. Buďte ale realisté, do vaší kalkulace zahrňte i různé benefity, které daná firma a jednou vyřčenou představu během výběrového řízení neměňte. V této souvislosti doporučujeme znát aktuální situaci na trhu práce, i co se týče platového rozmezí u pozice, o kterou se ucházíte