Součástí některých výběrových řízení mohou být i testy uchazečů. S jakými testy se můžete u pohovoru setkat?

Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_200.jpg
Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_200.jpg

Manuální testy

Setkat se s nimi můžete, když se ucházíte o práci ve výrobě. Je potřeba při nich něco složit, zašroubovat či třeba nacházet stejné prvky. Takových úkolů bývá více a dělají se na čas. Nedá se na ně příliš připravit, důležitá je zručnost a rychlost.

Testy obchodních dovedností

Čekají vás při nich prodejní scénky, v rámci kterých se budete snažit něco nabídnout a prodat svému protějšku. U takových testů přitom bývají přítomni nejen personalisté, ale také manažeři daného úseku.

Excelovské testy

Jestliže budete v práci potřebovat zvládat tabulky na jedničku, můžete očekávat i testování vašich schopností v Excelu. Připravte se zejména na tvorbu kontingenčních tabulek, hledání schovaných řádků, zvládání složitějších výpočtů a vzorečků apod.

IT testy

Je jasné, že pokud se hlásíte na některou pozici v IT, budoucí zaměstnavatel si vás důkladně proklepne. Budete tak muset třeba něco naprogramovat nebo si poradit s bugem, tedy chybou v softwaru. IT testy bývají samozřejmě přizpůsobeny pozici.

Testy z cizího jazyka

Někdy probíhají ústně v rámci pracovního pohovoru, někdy jsou ve formě písemného testu. To záleží na tom, jak budete používat jazyk v praxi – jestli budete psát hlavně nabídky, nebo budete muset s cizinci komunikovat spíše po telefonu.

Inteligenční testy

Jejich součástí jsou i IQ testy, ale bývají mnohem rozsáhlejší. Zkoumá se v nich to, jak si poradíte s psaným textem, jaké je vaše abstraktní myšlení, jak si rozumíte s čísly apod.

Psychometrické testy

Odhalují vaše měkké dovednosti (např. jak zvládáte pracovat v týmu, jak jste motivovaní, jaký je váš přístup k inovacím apod.) a měří váš výkon při určité činnosti. Často bývají součástí assessment center.

quote icon

„Testy mají svou logiku a určitě jsou výhodné nejen pro zaměstnavatele, ale i pro uchazeče. Když jimi projdou, mají aspoň jistotu, že svou novou práci zvládnou. Snižuje se tak riziko pozdějšího neúspěchu.“ „Počítejte s tím, že u pozic, na nichž je nutná angličtina nebo jiný cizí jazyk, si vás mohou personalisté proklepnout už při prvním telefonickém kontaktu. Buďte proto pořád připraveni, protože někteří uchazeči mohou být hned po nevydařeném telefonátu vyřazeni.“ „Testy většinou nerozhodují, jestli práci dostanete, nebo ne. Personalistům mohou pomoci při výběru, ale jediný test nemůže poskytnout komplexní pohled na uchazeče. Takže nepodlehněte dojmu, že na testech stojí a padá váš úspěch na pohovoru.“

Julie Ivanovová Barbora Kadlecová Jana Mikolášová