Jak vyplývá z průzkumu Workmonitor personální agentury Randstad, v porovnání s loňským rokem přibylo v Česku zaměstnanců, kteří zvažují změnu místa. Opadl již například strach z nejistoty kolem pandemie koronaviru, dalším důvodem je nespokojenost s výší platu či náročnější požadavky na flexibilitu místa i času. Nejméně se změny práce obává svobodný kvalifikovaný muž žijící v Pardubickém kraji. Nekvalifikovaná žena z kraje Ústeckého s rodinou a závazky bude v tomto kroku naopak zdrženlivější. 

Man and woman talking in an office. China. Primary color: red.
Man and woman talking in an office. China. Primary color: red.

Průzkumu Workmonitor, který společnost Randstad provádí pravidelně již několik let, se letos zúčastnilo 35 000 pracovníků ze 34 zemí světa, české části pak 750 respondentů. Vyplynulo z něj, že 48 % Čechů zvažuje změnu zaměstnání a dalších 15 % nové místo aktivně hledá. Využívají k tomu především pracovní portály, doporučení od známých, vyhledavač Google a služby personálních agentur. Pouhá 3 % českých zaměstnanců v současnosti místo měnit nechtějí.

Faktorů, které ovlivňují otevřenost Čechů k porozhlížení se po nové práci, je dle Workmonitoru hned několik.

quote icon

Vlivem inflace a zdražování požadují Češi vyšší platy. K jejich zvyšování skutečně dochází, u nás dokonce výrazněji než v jiných zemích. Mnoho firem však teprve plánuje mzdy upravovat, jiné zase přidaly nedostatečně.

Jacek Kowalak
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Další pohnutkou ke změně zaměstnání je flexibilita, a to jak časová, tak ta spojená s volbou místa výkonu práce. Rozvolňování covidových opatření způsobilo návrat do kanceláří, mnoha lidem ale home office vyhovoval.

Ne každý je ale k výměně zaměstnavatele motivovaný stejnou měrou. Důležitou roli hraje například kvalifikace.

quote icon

Kvalifikovanější lidé se méně bojí změnit práci. Vědí, že se na trhu snadněji uplatní. To potvrzuje i fakt, že nejvíce atraktivními obory jsou aktuálně IT, farmacie a lifescience, méně žádaná je například práce ve stavebnictví.

Jacek Kowalak
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Dalším faktorem může být i pohlaví pracovníka, muži se totiž oproti ženám většinou tolik nebojí riskovat, nebo region působení. V Pardubickém a Jihočeském kraji nebo v Praze se bude místo shánět snáz, jelikož se zde nezaměstnanost pohybuje kolem 2,5 %. Zaměstnanci z těchto krajů budou při úvahách o změně zaměstnání sebevědomější než v kraji Ústeckém, kde je 5,2 % nezaměstnaných lidí.

Workmonitor společnosti Randstad také ukázal, že jsou Češi v porovnání s ostatními zapojenými zeměmi o poznání konzervativnější. Na volbu zaměstnání mají u nás menší vliv sociální a environmentální otázky, ale i to, jak se Češi v práci cítí nebo jakou měrou jim zasahuje do osobního života. Požadavky na firmy spojené s těmito faktory však rostou a začínají chod podniků a přístup zaměstnavatelů k nastavení pracovních podmínek ovlivňovat.

O společnosti Randstad:

Randstad je globálním lídrem v segmentu HR služeb a specializuje se na řešení v oblasti flexibility práce a poskytování personálně poradenských služeb. Podporujeme lidi a společnosti v dosažení jejich skutečného potenciálu. Věříme, že nejlépe se toho dá dosáhnout spojením lidského přístupu s využitím nejmodernějších technologií. Naše portfolio služeb zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání a vyhledávání pracovníků na hlavní pracovní poměr, in-house řešení, executive search a komplexní řešení v oblasti HR. V roce 2021 jsme pomohli téměř dvěma milionům uchazečů najít smysluplné zaměstnání u našich 235 000 klientů. Dále jsme vyškolili více než 450 000 lidí. Randstad využívá data a technologie, aby poskytl správná řešení ve správný okamžik, naši konzultanti na téměř 5 000 místech v 38 zemích věnují talentům a klientům osobní přístup. Právě tato kombinace Tech a Data činí naši nabídku jedinečnou. V roce 2021 měl Randstad v průměru 39 530 vlastních zaměstnanců a vygeneroval příjmy v hodnotě 24,6 miliard eur. Randstad N.V. byl založen v roce 1960, se sídlem v Diemen (Nizozemí) a je kótován na NYSE Euronext Amsterdam. Pro více informací navštivte www.randstad.com. Randstad je dvojka na českém trhu, v České republice má 170 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 21 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz.