Říká se, že tím nejcennějším, co organizace má, jsou její lidé. Mnoho malých a středně velkých podniků stále bojuje s problémy způsobenými pandemií a neobejdou se při tom bez schopných zaměstnanců, na jejichž výkony se mohou spolehnout. Některým firmám provoz v novém normálu naopak přinesl možnosti růstu. Tyto společnosti také potřebují své týmy rozšířit o další kvalitní lidi, pokud chtějí nové příležitosti naplno využít. 

Business man and women in an office having a meeting. Primary colors: blue, red and turquoise.
Business man and women in an office having a meeting. Primary colors: blue, red and turquoise.

Ať už patříte do jakékoliv skupiny, ať už jste si pro tento rok naplánovali jakékoliv cíle, s podporou silného HR partnera se k nim můžete dopracovat snadněji a také mnohem rychleji. Pokud stále váháte, jestli pomoc společnosti poskytující služby v oblasti lidských zdrojů využít, přečtěte si 5 pádných důvodů, proč se vám taková spolupráce vyplatí:

1. úspora času a nákladů

Asi neexistuje firma, která by nechtěla ušetřit čas a snížit své výdaje. Pro podniky malé a střední velikosti, které disponují jen omezenými prostředky, to ale platí dvojnásob. Při hledání zaměstnanců musí postupovat s maximální efektivitou a vyhnout se chybám, aby zbytečně neplýtvaly již tak velmi limitovanými zdroji. I malý přešlap může být velmi drahý. Když například při výběrovém řízení zvolíte nevhodného člověka, za kterého pak musíte hledat náhradu, bude to vaši firmu stát zhruba pětinu jeho ročního platu. A k tomu navíc velkou spoustu času, který jeho hledáním strávíte.  

Jednou z hlavních výhod spolupráce s personálně poradenskou společností, která se specializuje na dočasné zaměstnávání, je možnost najít rychle a efektivně takové lidi, které zrovna potřebujete. Personalisté z agentury mají k dispozici nejnovější HR technologie a také mnohem větší zdroje zajímavých kandidátů, ze kterých mohu čerpat. Díky tomu dokážou optimalizovat váš nábor a minimalizovat rizika s ním spojená.

2. přístup ke kvalifikovaným kandidátům

Najít a získat kvalitní lidi je jednou z největších výzev, které čelí mnoho firem bez ohledu na obor svého podnikání. Nejvíce se ale týká společností působících ve vysoce technických oblastech, které najímají úzce specializované odborníky. Právě nedostatek lidí s požadovanou kvalifikací vnímá podle průzkumu téměř polovina malých a středních firem jako největší překážku, které musí ve svém podnikání čelit. 

V mnoha zemích se kvůli opatřením spojeným s COVIDEM-19 zvýšila nezaměstnanost a s ní narostly i počty lidí hledajících práci. Už teď je ale jasné, že firmy, které měly před pandemií problémy s přístupem ke kvalifikovaným uchazečům ve vysoce specializovaných segmentech, budou pravděpodobně čelit stejným potížím i v následujících měsících a letech.

Existují různé způsoby, jak vám může správný partner v oblasti lidských zdrojů pomoci tento problém zvládnout. Například vám umožní dostat se k zajímavým kandidátům, kteří už dříve prokázali své schopnosti ve firmách podobně orientovaných jako ta vaše. Navíc tak získáte přístup k nejnovějším inovacím v oblasti technologií pro HR, díky kterým výrazně vylepšíte svá výběrová řízení.

3. flexibilita

Menší a středně velké firmy často čelí různým nepředvídatelným situacím, nenadálým změnám nebo obdobím náhlého růstu, na které potřebují být co nejlépe připraveny. To znamená, že když dojde na nábor nových lidí, musí být flexibilní a také velmi rychlé. A takového stavu lze mnohem snadněji dosáhnout, když spolupracujete se zkušeným HR partnerem, který se specializuje na dodávání agenturních zaměstnanců a hledání flexibilních řešení v oblastech blízkých vašemu podnikání.

Pokud v současné chvíli zažíváte období růstu, personálně poradenská společnost vám může například pomoci najít vysoce kvalifikované lidi, kteří získali cenné zkušenosti v jednom odvětví a dál chtějí svou kariéru rozvíjet v jiné oblasti. Takoví kandidáti jsou pro podniky zaměřené na rozvoj naprosto ideální. Možná patříte mezi firmy, které v určitých obdobích potřebují velké počty sezónních pracovníků a flexibilita vaší pracovní síly je pro vás zcela zásadní. Zkušená personální společnost vám poskytne podporu a odborné znalosti, které k řešení těchto výzev potřebujete.

4. lepší plánování pracovní síly

Plánování a odhadování toho, jak se bude vyvíjet vaše potřeba pracovní síly, je v oblasti lidských zdrojů běžnou výzvou. To platí zejména pro malé a střední podniky, které mohou mít v této oblasti nepředvídatelné a velmi kolísavé požadavky, ale nemají čas nebo zdroje, které by mohly strategickému plánování pracovních sil věnovat. Pokud chcete své lidské zdroje využívat co nejlépe a vést své podnikání k úspěchu, je pro vás optimalizace plánování pracovních sil klíčová.

Společnosti poskytující personální služby vám pomohou pochopit a také naplnit vaše požadavky na lidský kapitál tím, že vás provedou procesy, jako je například:

  • Analýza vašeho náborového procesu a údajů o pracovní síle s cílem identifikovat nedostatky a předpovědět vaši budoucí potřebu
  • Využití a přerozdělení stávajících zdrojů
  • Plánování směn v reálném čase na základě aktuálních dat a informací

5. rovnováha technologií a lidského elementu

Technologie hrají zásadní roli prakticky ve všech aspektech života a práce ve 21. století. Hledání zaměstnanců proto není výjimkou. Nesmíme ale nikdy zapomínat, že při náboru jde o mnohem víc než jen o dosažení maximální efektivity prostřednictvím technologií. Zásadní roli ve výběrových řízeních hraje také lidský faktor.

Proto jsme v Randstadu vytvořili koncept Tech & Touch, který propojuje výhody dnešních technologií a lidských schopností, a učinili ho klíčovou součástí naší strategie. Partnerství s personální společností vám tak může pomoci držet krok s nejnovějšími inovacemi v oblasti lidských zdrojů, aniž by se z vašeho strategického řízení vytratil veledůležitý lidský element.