Jak si pojistit, že během výběrového řízení opravdu zvolíte toho správného člověka? To je otázka, která trápí mnohé zaměstnavatele, a i my v Randstadu jsme si ji často kladli. Odpověď jsme přitom měli doslova na dosah ruky, přímo mezi našimi nejlepšími lidmi. Právě oni se stali vzorem ideálních zaměstnanců, které chceme nadále přijímat. Zjištěním jejich společných vlastností jsme vytvořili praktický systém, který nám pomáhá odhalit ty správné lidi. Podívejte se, jak jsme postupovali.

271.jpg
271.jpg

Jedno nesprávné rozhodnutí při volbě kandidáta vás může připravit o spoustu času i peněz. Zaškolování nevhodného zaměstnance, jeho neefektivní působení ve firmě a nakonec třeba i odchod a hledání náhrady je po všech stránkách velmi náročné. Z toho důvodu jsme se rozhodli do výběrového procesu zapojit psychodiagnostiku a s její pomocí připravili efektivnější systém posuzování uchazečů, který nazýváme “Profil ideálního kandidáta”.

jak jsme hledali ideální zaměstnance

Na začátku jsme se museli zamyslet nad tím, jak takový ideální zaměstnanec vlastně vypadá. To nakonec nebylo až tak těžké, protože v našem týmu už spousta šikovných lidí pracuje. Shodli jsme se, že by se jim noví kandidáti měli podobat. Větší oříšek ovšem spočíval v pochopení, jaké konkrétní vlastnosti a charakteristiky u nich budeme hledat. Existuje nějaký společný jmenovatel úspěchu našich nejkvalitnějších lidí? To na první pohled není tak snadné určit. Rozhodli jsme se proto přistoupit k celé věci komplexně a systematicky.

1. náš “all-star” tým

Jak zjistit, kdo z našich lidí je nejlepší? Dobré pracovní výsledky patří bezpochyby mezi jedno z nejdůležitějších kritérií. Jako vzor pro ideálního zaměstnance jsme proto vybrali  sedm konzultantů, kteří v předchozím roce přinesli firmě největší zisk a obsadili nejvíce pozic.

2. zjišťování ideálního profilu

Naši vybranou skupinu konzultantů jsme podrobili celé sérii různých psychodiagnostických metod a testů, díky kterým jsme dokázali změřit osobnostní charakteristiky jako je sebevědomí, flexibilita, disciplinovanost a mnoho dalších. Zjišťovali jsme také inteligenci nebo například chování v problematických situacích. 

3. společné rysy jsou klíčové

Jak jsme předpokládali, výsledky ukázaly, že testovaní konzultanti mají některé charakteristiky společné, ale v mnoha dalších ohledech se liší. Nás nejvíce zajímaly právě oblasti, ve kterých dosáhli všichni podobných hodnot.

Ověřili jsme si například, že všichni úspěšní konzultanti mají vyšší motivaci k výkonu, svědomitost, vytrvalost, cílevědomost, schopnost snadno navazovat nové vztahy, získávat kontakty a přistupovat vstřícně k neznámým lidem. Naopak jejich ochota a potřeba měnit a upravovat nesprávné postupy se ukázala spíše nízká, což ale při práci v agentuře, která někdy vyžaduje umění přizpůsobit se nestandardním procesům a výzvám, dává smysl. 

Některá zjištění nás ale velmi překvapila. Například to, že mezi nejlepšími se našli jak extrovertní, tak i introvertní osobnosti. To nabourává zažité představy o tom, že dobrý konzultant musí být extrovert.

Všechny společné charakteristiky jsme přehledně sdružili, sepsali a vytvořili tak náš “profil ideálního kandidáta”. Rysy, které se u testovaných naopak neshodovaly, jsme z hodnocení mohli vynechat.

4. výběrové řízení

Následně nezbylo, než jen čekat na první vhodnou příležitost, kdy si vše budeme moci vyzkoušet v praxi. Ta přišla hned s dalším výběrovým řízením. Všem kandidátům, kteří prošli prvním kolem, jsme předložili set psychodiagnostických testů zaměřených na vybrané klíčové charakteristiky, které se shodují s naším ideálním profilem. Do dalšího kola pak postoupili kandidáti, kteří mu odpovídali nejlépe, a z nich jsme pak následně vybrali toho nejlepšího. 

proč se nové hodnocení kandidátů vyplatí

S výsledky našeho výběrového řízení na základě profilu ideálního kandidáta jsme byli velmi spokojení a určitě novou metodu budeme využívat dál. Výhodou je, že už nemusíme opakovat celý proces znovu. Ideální profil i testy, které jsme sestavili, můžeme použít při každém dalším hledání nových konzultantů.

Kromě přesnějšího výběru kandidáta má takové  hodnocení ještě jedno velké plus. Odhalí nejen klíčové charakteristiky, ale i další silné a slabé stránky uchazeče. To zaměstnavateli poskytuje užitečné vodítko, kam během rozvoje nového zaměstnance zaměřit pozornost, nebo kde nabídnout podporu například v podobě specificky zaměřeného školení.

quote icon

Psychodiagnostika pomáhá poznat člověka z mnoha pohledů. Moc se mi líbilo personalizované hodnocení výsledků a doslova třešničkou na dortu pak pro mě byla následná diskuze s firemním psychologem. Zpětná vazba, kterou jsem na sebe dostal, mi určitě pomůže v dalším rozvoji a zamyšlení, co u sebe změnit.

Patrik Gřešíček | Team Leader, Randstad

Chtěli byste si vyzkoušet Profil ideálního kandidáta i ve vaší firmě? Ozvěte se nám a rádi vám ho vytvoříme!

Věříme, že i u vás budou zjištění přínosem nejen při hledání nových lidí, ale i pro vaše současné zaměstnance. Naše konzultanty z “all-star” skupiny, podle kterých jsme vytvářeli ideální profil, výsledky jejich testů a dotazníků rozhodně zaujaly. Měli radost, že se mohli o sobě něco nového dozvědět a velmi je potěšila i nominace do týmu nejlepších pracovníků. 

více o online testování