Přes slábnoucí ekonomiku, nižší spotřebu domácností a pokles poptávky neplánuje většina firem v blízké budoucnosti propouštění ani snižování mezd. Vyplývá to z průzkumu, zaměřeného na dopady hospodářské situace na zaměstnanost a mzdy, který provedla mezi významnými českými podniky společnost Randstad Česká republika a ve kterém odpovídali vedoucí manažeři těchto podniků. S udržením či navýšením počtu zaměstnanců počítá v nejbližších šesti měsících téměř 86 % dotázaných firem, více než 95 % jich navíc předpokládá, že v průběhu příštího roku budou zvyšovat mzdy.

muž se ženou sedící u počítače
muž se ženou sedící u počítače

Více než dvě třetiny firem (66,7 %) v průzkumu uvedly, že přes nepříznivý vývoj ekonomiky neplánují v nejbližších šesti měsících provádět v počtech zaměstnanců změny. Necelá pětina (19,0 %) očekává, že zaměstnance bude nabírat a pouze 14,3 % firem přepokládá, že bude muset propouštět.

quote icon

Vzhledem k vývoji hospodářství a nejistým prognózám je důvěra v udržení zaměstnanosti do jisté míry překvapením. Firmy zjevně sázejí na nižší inflaci a na předpovědi ekonomického oživení v příštím roce. Při minimální nezaměstnanosti by pro ně potom mohlo být složité uvolněné pozice včas a na odpovídající úrovni obsadit. Ve srovnání s předchozím rokem důvěra ve vývoj zaměstnanosti o něco poklesla, nadále však převládá optimismus. Určité ochlazení trhu práce se na druhé straně projevuje v počtu volných míst, který se meziročně snížil přibližně o desetinu.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Ve stejném průzkumu, který proběhl v říjnu 2022, plánovalo navýšení počtu zaměstnanců dokonce 33,6 % firem, 56,3 % očekávalo, že počty zaměstnanců měnit nebudou a pouze 10,1 % počítalo s propouštěním. 

Žádná z firem v letošním průzkumu neuvedla, že by plánovala v roce 2024 mzdy snižovat a pouze 4,8 % avizovalo, že zůstanou na stávající úrovni. Drtivá většina firem (95,2 %) naopak očekává, že bude mzdy v průběhu příštího roku zvyšovat. S nárůstem o 6–10 % počítá 48,6 % firem, s nárůstem o 1–5 % 45,7 % firem a s nárůstem o 11-15 % 1 % firem. Podle průzkumu by k největšímu růstu mezd mělo dojít v bankovnictví, pojišťovnictví a finančních službách, energetice a plynárenství, v sektoru FCMG, podnikových a sdílených službách, v reklamě, marketingu a PR a v zábavním průmyslu.

quote icon

Firmy vycházejí z letošní zkušenosti, kdy musely na přehřátém trhu práce mzdy zvyšovat, aby udržely kvalitní zaměstnance a odměny proto rostly. Průzkum nicméně proběhl ještě předtím, než byl zveřejněn návrh na zvýšení regulovaných složek cen elektřiny a plynu. Pokud by byl nárůst výrazný, budou muset zaměstnavatelé šetřit, což by se pochopitelně odrazilo i v jejich mzdové politice

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Celkem 97,2 % firem v průzkumu uvedlo, že mzdy v letošním roce již navýšilo, ačkoli ještě v dubnu jich tak plánovalo učinit pouze 83,3 %. V žádné s dotazovaných firem se na druhé straně mzdy v průběhu roku 2023 nesnižovaly. Téměř tři čtvrtiny firem (73,0 %) vycházejí z toho, že nabízejí srovnatelné mzdy jako konkurence, 12,0 % se domnívá, že nabízejí mzdy nižší a 11,0 % tvrdí, že platí více než konkurence.